Μες στο μουσείο (Μέρος 1)

Στην Ενότητα 13 οι μαθητές θα μάθουν για τη λειτουργικότητα της λεζάντας (επεξήγηση – περιγραφή φωτογραφίας, εικόνας, προθήκη μουσείου). Επίσης μέσα από τις δραστηριότητες και του βιβλίου αλλά και του Τετραδίου Εργασιών θα συνειδητοποιήσουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λεζάντας (συντομία, έλλειψη ρημάτων και αντωνυμιών, παράθεση ονομασίας του περιγραφόμενου αντικειμένου, όνομα κατασκευαστή, τόπου κατασκευής, χρόνου δημιουργίας του αντικειμένου, κτλ.) και θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τη δική τους.

Στη συνέχεια θα διαβάσουν το κείμενο για το πατητήρι και μέσα από αυτό θα δουν ποια στοιχεία είναι αυτά που μας βοηθούν να περιγράψουμε έναν χώρο. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στο μάθημα αυτό για μια γενικότερη συζήτηση για τα είδη των μουσείων (λαογραφικό, αρχαιολογικό, πολεμικό, βυζαντινό, παιχνιδιών κτλ.).

Δες την παρουσίαση

Share:

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!