Κεφάλαιο 5 - Αρίθμηση ανάγνωση και γραφή αριθμών (1)

Κεφάλαιο 5 – Αρίθμηση ανάγνωση και γραφή αριθμών (1)

Στο Κεφάλαιο 5 «Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (1)» επιδιώκεται να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • αναγνωρίζουν και να γράφουν τα ψηφία των αριθμών έως το 5
  • εξασκηθούν με την καθοδηγούμενη γραφή των ψηφίων των αριθμών 1, 2 και 3
  • καταμετρούν συλλογές αντικειμένων με τουλάχιστον πέντε στοιχεία
  • διαβάζουν με ολιστικό τρόπο τις αριθμολέξεις από το 1 μέχρι το 5

Φύλλα εργασίας

...και τώρα εξάσκηση

Share:

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!