Στον κόσμο των κόμικς (Μέρος 1)

Στο πρώτο μέρος της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 – “Στον κόσμο των κόμικς” οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ένα πρώτο δείγμα κόμικς, ώστε να παρατηρήσουν τα χαρακτηριστικά αυτού του κειμενικού είδους (στενή σχέση εικόνας και λόγου). Το κόμικ μπορεί να διαβαστεί από τρία παιδιά που θα υποδύονται τους πρωταγωνιστές. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν έχουν στόχο να κατευθύνουν τα παιδιά, ώστε να βρουν τα βασικά δομικά στοιχεία του κειμένου (ήρωες, πλοκή, εξέλιξη ιστορίας) αλλά και να κάνουν υποθέσεις για όσα εννοούνται.

Στο μάθημα αυτό επιπλέον τα παιδιά προσπαθούν να αποδώσουν προφορικά την ιστορία του κόμικ, εξασκούνται δηλαδή σε στρατηγικές αναδιήγησης η οποία βασίζεται στον εντοπισμό των βασικών δομικών στοιχείων του (ποιος, πού, τι κλπ).

Στο τέλος οι μαθητές θα πρέπει να διαβάσουν ένα σύντομο συνεχές κείμενο και να το μετατρέψουν σε διάλογο, δηλαδή να συμπληρώσουν τα κενά μπαλονάκια στις εικόνες. Πρόκειται για παραγωγή κειμένου με βοήθεια.

Χωχαρούπα

Ιστορίες με εικόνες

Share:

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!