Στις σελίδες 14 και 15  από το “τα” και το “πα” συντίθεται η λέξη “πατάτα“.

Ο/η εκπαιδευτικός διαβάζει το κείμενο 2-3 φορές μεγαλόφωνα υποδεικνύοντας τις λέξεις και ζητά από τα παιδιά να διαβάσουν μαζί του. Εδώ δεν επιζητείται η ατομική ανάγνωση από τα παιδιά αφού ακόμη δε γνωρίζουν όλα τα στοιχεία αυτού του κειμένου.

Εμφανίζονται τα νέα εκφωνήματαΟ,ο! Πο πο!” που εκφράζουν έκπληξη καθώς και το άρθρο “το“.

Γίνεται συσχετισμός του “Ο,ο” με το άρθρο “ο“, με το οποίο τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί στη σελίδα γνωριμίας με τους ήρωες. 

Τα παιδιά συμπληρώνουν στο Τ.Ε. τις ασκήσεις στις σελίδες 10 και 11

Το μάθημα προτείνεται να διεξαχθεί σε 2 μέρες.

Δες την παρουσίαση

Ώρα για παιχνίδι

Share:

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!