Πού είναι ο Άρης 3

Πού είναι ο Άρης 3

Στις σελίδες 14 και 15  από το “τα” και το “πα” συντίθεται η λέξη “πατάτα“.

Ο/η εκπαιδευτικός διαβάζει το κείμενο 2-3 φορές μεγαλόφωνα υποδεικνύοντας τις λέξεις και ζητά από τα παιδιά να διαβάσουν μαζί του. Εδώ δεν επιζητείται η ατομική ανάγνωση από τα παιδιά αφού ακόμη δε γνωρίζουν όλα τα στοιχεία αυτού του κειμένου.

Εμφανίζονται τα νέα εκφωνήματαΟ,ο! Πο πο!” που εκφράζουν έκπληξη καθώς και το άρθρο “το“.

Γίνεται συσχετισμός του “Ο,ο” με το άρθρο “ο“, με το οποίο τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί στη σελίδα γνωριμίας με τους ήρωες. 

Τα παιδιά συμπληρώνουν στο Τ.Ε. τις ασκήσεις στις σελίδες 10 και 11

Το μάθημα προτείνεται να διεξαχθεί σε 2 μέρες.

Δες την παρουσίαση

Ώρα για παιχνίδι

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!