Στο τελευταίο μέρος της 16ης Ενότητας τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν στον πίνακα το κλιτικό παράδειγμα του ρήματος νιώθω. Μπορεί επίσης να ζητηθεί να το απομνημονεύσουν και να μάθουν να το γράφουν σωστά. Επιπλέον, καλό θα ήταν τα παιδιά να βρουν και άλλα ρήματα πρώτης συζυγίας και να τα κλίνουν σύμφωνα με το υπόδειγμα νιώθω.

Τέλος, το κείμενο «Η αλεπού και ο λέλεκας» εισάγει τα παιδιά στην κλίση των θηλυκών ουσιαστικών σε -ου. Στο σχετικό πίνακα συμπληρώνουν το κλιτικό παράδειγμα, στο οποίο εξασκούνται περαιτέρω με την άσκηση 7 του ΤΕ.

Δες την παρουσίαση

Αφίσες με την κλίση ρημάτων α΄ συζυγίας

Ώρα για εξάσκηση

Η αλεπού και ο λέλεκας

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!