Με το “σεις” και με το “σας” (Μέρος 2)

Στο δεύτερο μέρος της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 – Με το “σεις” και με το “σας” εξασκούνται οι μαθητές όχι απλώς στην κατάτμηση μιας λέξης σε συλλαβές αλλά και στην καταμέτρηση αυτών των συλλαβών. Επιπλέον μαθαίνουν πώς ονομάζονται οι λέξεις ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών, αποκτούν δηλαδή ένα είδος μεταγλώσσας.

Ακόμα στην ενότητα αυτή τα παιδιά συνειδητοποιούν  το νόμο της τρισυλλαβίας που ισχύει στα ελληνικά, δηλαδή ότι ο τόνος στην ελληνική γλώσσα μπορεί να ανέβει έως και στην τρίτη συλλαβή από το τέλος (προπαραλήγουσα) και να γνωρίσουν τις οξύτονες, τις παροξύτονες και τις προπαροξύτονες λέξεις (απλή αναφορά καθώς θα τα κάνουν και στην Γ΄ Δημοτικού).

Τέλος, μέσα από τις ασκήσεις 6 και 7 του ΤΕ θα συνειδητοποιήσουν ότι η θέση του τόνου στην ελληνική γλώσσα δεν είναι σταθερή και ότι από τη μετακίνησή του μπορεί να αλλάξει η σημασία μιας λέξης.

Άκουσε την ανάγνωση στη σελ. 24

Άκουσε την ανάγνωση στη σελ. 24

Πρωινό Άστρο

Ο παπαγάλος

Η παρουσίαση με μια "γρήγορη ματιά"!

Share:

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!