Με προσκαλούν και προσκαλώ (Μέρος 3)

Στο τελευταίο μέρος της Ενότητας 14 τα παιδιά συνειδητοποιούν το ρόλο των απόλυτων αριθμητικών και κατανοούν ότι πρόκειται για λέξεις τις οποίες μπορούμε να αποδώσουμε με έναν απλό αριθμό. Μαθαίνουν επίσης ότι ορισμένα αριθμητικά έχουν τρία γένη, καθώς και την ορθογραφία των αριθμητικών αυτών.

Στο ίδιο μάθημα παρατηρούν τον τρόπο γραφής της ώρας και καλούνται να συσχετίσουν με το πώς φαίνεται και πώς διαβάζεται η ώρα στο ρολόι.

Τέλος μαθαίνουν ότι τα ρήματα που τελειώνουν σε -αίνω γράφονται με αι εκτός από κάποιες εξαιρέσεις.

Δες την παρουσίαση

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για το μάθημα

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!