Μαθηματικά B΄ Δημοτικού

  • ΟΛΑ
  • Μαθηματικά Ενότητα 1
  • Μαθηματικά Ενότητα 2
  • Μαθηματικά Ενότητα 3
  • Μαθηματικά Ενότητα 4
  • Μαθηματικά Ενότητα 5
  • Μαθηματικά Ενότητα 6

Κεφάλαιο 2 – Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω

Κεφάλαιο 3 – Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια

Κεφάλαιο 4 – Μετρώ με εκατοστόμετρα

Κεφάλαιο 5 – Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ

Κεφάλαιο 6 – Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς

Κεφάλαιο 7 – Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο

Κεφάλαιο 8 – Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου

1ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 1-8)

Κεφάλαιο 9 – Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100

Κεφάλαιο 10 – Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

Κεφάλαιο 11 – Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ

Κεφάλαιο 12 – Υπολογίζω τα ρέστα

Κεφάλαιο 13 – Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά

Κεφάλαιο 14 – Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα

Κεφάλαιο 15 – Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα

2ο Επαναληπτικό

Κεφάλαιο 16 – Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα

Κεφάλαιο 17 – Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στη προπαίδεια

Κεφάλαιο 18 – Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών

Κεφάλαιο 19 – Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια

Κεφάλαιο 20 – Ελέγχω διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα

Κεφάλαιο 21 – Λύνω σύνθετα προβλήματα (α)

Κεφάλαιο 22 – Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια

Κεφάλαιο 23 – Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Το συμπλήρωμα του 100

3ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 16-23)

Κεφάλαιο 24 – Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5

Κεφάλαιο 25 – Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4

Κεφάλαιο 26 – Βρίσκω την προπαίδεια του 8

Κεφάλαιο 27 – Βρίσκω την προπαίδεια του 7

Κεφάλαιο 28 – Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6

4ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 24-28)

Κεφάλαιο 29 – Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11

Κεφάλαιο 30 - Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

Κεφάλαιο 30 – Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

Κεφάλαιο 32 - Μετρώ τον χρόνο που πέρασε

Κεφάλαιο 31 – Καλύπτω επιφάνειες

Κεφάλαιο 32 - Μετρώ τον χρόνο που πέρασε

Κεφάλαιο 32 – Μετρώ τον χρόνο που πέρασε

Κεφάλαιο 33 - Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου

Κεφάλαιο 33 – Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου

Κεφ 34 Μαθηματικά Β΄

Κεφάλαιο 34 – Κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο

Κεφ 35 Μαθηματικά Β

Κεφάλαιο 35 – Κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)

Κεφάλαιο 36 Μαθηματικά Β΄

Κεφάλαιο 36 – Κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β)

Κεφάλαιο 37 Μαθηματικά

Κεφάλαιο 37 – Λύνω σύνθετα προβλήματα (β)

Κεφάλαιο 38 – Μετρώ το βάρος (α)

Κεφάλαιο 39 – Μετρώ το βάρος (β)

Κεφάλαιο 40 – Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!