Μαθηματικά Α΄ Κεφάλαιο 60

Κεφάλαιο 60 – Βάρος Λειτουργία Ζυγαριάς

Μέσω του κεφαλαίου 60 «Βάρος – Λειτουργία Ζυγαριάς» οι μαθητές θα έλθουν σε πρώτη επαφή με την έννοια του βάρους και της μέτρησής του. Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα παρατηρήσουν τα διάφορα είδη ζυγαριών.
  • Θα πραγματοποιήσουν μια πρώτη εμπειρική σύγκριση των αντικειμένων χρησιμοποιώντας τους όρους «βαρύτερο» και «ελαφρότερο».
  • Θα χρησιμοποιήσουν   τους   όρους   «βαρύ»,   «ελαφρό»,   «βαρύτερο», «ελαφρότερο», «κιλό» και «ζυγαριά».
  • Ως μέσο σύγκρισης του βάρους αφενός θα χρησιμοποιήσουν την παραδοσιακή ζυγαριά, στην οποία το ζύγισμα βασίζεται στην ισορροπία των δύο δίσκων, και αφετέρου τα άλλα είδη ζυγαριών, όπως είναι η μηχανική και η αυτόματη ψηφιακή ζυγαριά.

[Από το βιβλίο εκπαιδευτικού]

Δες την παρουσίαση εδώ

Ώρα να παίξουμε

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!