Μαθηματικά Α΄Κεφάλαιο 58

Κεφάλαιο 58 – Οι αριθμοί μέχρι το 100 Χρήμα

Βασικός στόχος του κεφαλαίου 58 «Οι αριθμοί μέχρι το 100 Χρήμα» είναι η οργάνωση και η επέκταση των γνώσεων των μαθητών στους αριθμούς μέχρι το 100. Οι περισσότεροι μαθητές ήδη γνωρίζουν να μετρούν μέχρι το 100, ενώ αρκετοί από αυτούς γνωρίζουν επίσης τη γραφή και την ανάγνωση των αριθμών αυτών. Στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού θα επιδιώξουμε να συστηματοποιήσουμε τις γνώσεις αυτές και να τις συνδέσουμε με τη γενικότερη λογική της λειτουργίας του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Με άλλα λόγια, στόχος μας είναι να μάθουν οι μαθητές να διακρίνουν τις μονάδες και τις δεκάδες των αριθμών και να τους διατάσσουν στη σειρά.

Μεταξύ των στόχων αυτού του μαθήματος περιλαμβάνεται η εξοικείωση των μαθητών με τα νομίσματα των 100€ και των λεπτών, έτσι ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την εμπέδωση των αριθμών. Στο πλαίσιο παιγνιωδών δραστηριοτήτων οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν ανταλλαγές νομισμάτων (π.χ. τα 20€ είναι ισοδύναμα με δύο νομίσματα των 10€, 10 + 10 = 20 κ.λπ.). Κατ’ αυτόν τον τρόπο εμπεδώνουν οι μαθητές και τα αθροίσματα δεκάδων, εκτελώντας προσθέσεις του τύπου 20 + 10, 20 + 20, 50 + 10 κ.λπ. Για το σχηματισμό των νομισμάτων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον πολλαπλασιασμό: τα 50€ είναι ισοδύναμα με πέντε νομίσματα των 10€, 5 φορές το 10 ίσον

[Από το βιβλίο εκπαιδευτικού]

Δες την παρουσίαση εδώ

Ώρα να παίξουμε

Share:

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!