Κεφάλαιο 36 – Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

Ένας από τους βασικούς στόχους που επιδιώκεται μέσω του κεφαλαίου 36 “Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί” είναι να υποβοηθηθούν οι μαθητές ώστε να προσανατολίζονται και να κινούνται σε τετραγωνισμένο χαρτί. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται η άσκηση της ικανότητάς τους να εντοπίζουν και να βρίσκουν τις θέσεις των τετραγώνων και των κόμβων του τετραγωνισμένου χαρτιού με βάση την οριζόντια και την κάθετη διάσταση.

Πέραν αυτού, επιδιώκεται να καταστούν ικανοί να αναπαράγουν πάνω σε τετραγωνισμένο χαρτί το υπόδειγμα ενός σχήματος που τους δίνεται σχεδιασμένο πάνω σε τετραγωνισμένο χαρτί.

Από το βιβλίο του δασκάλου.

Δες την παρουσίαση εδώ

Share:

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!