Κεφάλαιο 34 – Μονάδες και Δεκάδες (1)

  1. Στο κεφάλαιο 34 “Μονάδες και Δεκάδες (1)”  προχωρούμε ένα βήμα περαιτέρω, για να δείξουμε την αξία των αριθμών σύμφωνα με τη θέση τους. Θα δείξουμε δηλαδή ότι σε έναν διψήφιο αριθμό το ψηφίο που βρίσκεται στα δεξιά αποδίδει τον αριθμό των μονάδων, ενώ το ψηφίο που βρίσκεται στα αριστερά αποδίδει τον αριθμό των δεκάδων.
  2. Ένας άλλος επιδιωκόμενος στόχος είναι να ασκήσουμε τους μαθητές στις λέξεις των αριθμών από το «ένδεκα» μέχρι το «είκοσι», καθώς και στις λέξεις των αριθμών πλήρων δεκάδων: «τριάντα», «σαράντα» και «πενήντα». Παράλληλα επιδιώκουμε την άσκησή τους στη γραφή και αντιστοίχως στην ανάγνωση αυτών των αριθμών-λέξεων.
  3. Τέλος, επιθυμούμε να ασκήσουμε τους μαθητές στην εύρεση του αποτελέσματος μιας αφαίρεσης της μορφής 1ν – ν, 2ν – ν, 3ν – ν κ.λπ., όπου ν μονοψήφιος αριθμός. Πρόκειται ασφαλώς για αφαίρεση ενός μονοψήφιου από διψήφιο αριθμό, κατά την οποία ο μονοψή- φιος είναι ίσος με τον αριθμό των μονάδων του διψήφιου (π.χ. 16 – 6 = 10, 23 – 3 = 20 κ.λπ.).

Δες την παρουσίαση εδώ

...και τώρα εξάσκηση

Share:

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!