Κεφάλαιο 28 – Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό

Στο κεφάλαιο 28 “Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό” βασικός στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εισαγωγή της έννοιας και της πράξης της αφαίρεσης και του συμβόλου της. Στο επίπεδο των μαθητών της Α’ τάξης Δημοτικού οι συνήθεις φυσικές καταστάσεις της αφαίρεσης, οι οποίες είναι δυνατό να δοθούν με μορφή προβλήματος, είναι οι εξής:

α. Υπόλοιπο: Έχουμε μία αρχική ποσότητα από την οποία αφαιρούμε ένα μέρος και ζητείται να βρεθεί αυτό που έμεινε, δηλαδή το υπόλοιπο. Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρουμε το εξής: «Ο Γιώργος έχει πέντε καραμέλες. Από αυτές τρώει τις δύο. Πόσες καραμέλες θα του μείνουν;».

β. Διαφορά: Έχουμε δύο ποσότητες τις οποίες συγκρίνουμε μεταξύ τους και ζητείται να

βρεθεί η διαφορά. Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρουμε το εξής: «Ο Γιώργος έχει πέντε καραμέλες και η Άννα δύο. Πόσες καραμέλες έχει ο Γιώργος περισσότερες από την Άννα;».

γ. Συμπλήρωμα: Έχουμε μια αρχική ποσότητα, μας δίνεται ένα μικρότερο μέρος από αυτήν και ζητείται να βρεθεί το συμπλήρωμα, ώστε η μικρή ποσότητα να γίνει όση και η μεγάλη. Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρουμε το εξής: «Ο Γιώργος έχει δύο καραμέλες. Πόσες πρέπει να πάρει ακόμη, για να τις κάνει πέντε;».

Στο μάθημα αυτό θα εισαγάγουμε την έννοια της αφαίρεσης, χρησιμοποιώντας κυρίως καταστάσεις με υπόλοιπο και διαφορά, που είναι οι πιο φυσικές μορφές της αφαίρεσης και οι πιο οικείες στους μαθητές. Δε χρησιμοποιούμε το συμπλήρωμα (π.χ. 2 + … = 5 ή … + 2 = 5), διότι δεν αποτελεί φυσική μορφή της αφαίρεσης και συνδέεται δύσκολα από τους μαθητές με την έκφραση 5 – 2 = … Χρησιμοποιούμε το συμπλήρωμα στη συνέχεια ως εφαρμογή της αφαίρεσης και σύνδεσή της με την πρόσθεση.

Από το βιβλίο του δασκάλου.

Δες την παρουσίαση εδώ

...και τώρα εξάσκηση

Share:

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!