Κεφάλαιο 19 – Τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα

Το κεφάλαιο 19 “Τακτικοί αριθμοί – τα διπλά αθροίσματα” έχει τους εξής βασικούς στόχους:

  1. Την άσκηση των μαθητών στον υπολογισμό των διπλών αθροισμάτων (ν + ν) μέχρι το 10, δηλαδή των αθροισμάτων 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4 και 5 +
  2. Την γνωριμία των μαθητών με τους όρους «διπλάσιο» και «μισό» και η άσκησή τους στην ικανότητα εύρεσης του διπλάσιου των αριθμών μέχρι το 5 και του μισού των ζυγών αριθμών μέχρι το
  3. Την άσκηση των μαθητών στην τακτική διάταξη των αριθμών μέχρι το 10, έτσι ώστε αφενός να διατάσσουν και να συγκρίνουν με σχετική ευχέρεια τους αριθμούς μεταξύ τους και αφετέρου να χρησιμοποιούν τους αριθμούς-λέξεις με την τακτική έκφραση (έκτος, έβδομος, όγδοος κ.λπ.), δηλαδή με τη μορφή των τακτικών αριθμητικών επιθέτων.

Από το βιβλίο του δασκάλου.

Δες την παρουσίαση εδώ

...και τώρα εξάσκηση

Share:

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!