Κεφάλαιο 17 – Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στη προπαίδεια

Στην Ενότητα 17 οι μαθητές μαθαίνουν να προσθέτουν νοερά με δεκάδες και μονάδες ή υπέρβαση της δεκάδας ή με διπλά αθροίσματα, και να ελέγχουν με κάθετη πράξη. Επίσης μαθαίνουν να συνθέτουν διψήφιους αριθμούς, να κάνουν νοερά διαδοχικές προσθέσεις ίδιων όρων (εισαγωγή στην προπαίδεια) και να λύνουν προβλήματα.

Δες την παρουσίαση εδώ

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για το μάθημα

Share:

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!