Κεφάλαιο 17 – Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στη προπαίδεια

Στην Ενότητα 17 οι μαθητές μαθαίνουν να προσθέτουν νοερά με δεκάδες και μονάδες ή υπέρβαση της δεκάδας ή με διπλά αθροίσματα, και να ελέγχουν με κάθετη πράξη. Επίσης μαθαίνουν να συνθέτουν διψήφιους αριθμούς, να κάνουν νοερά διαδοχικές προσθέσεις ίδιων όρων (εισαγωγή στην προπαίδεια) και να λύνουν προβλήματα.

Δες την παρουσίαση εδώ

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για το μάθημα

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!