Κεφάλαιο 15 - Προβλήματα

Κεφάλαιο 15 – Προβλήματα

Το κεφάλαιο 15 “Προβλήματα” αυτό έχει ως στόχο να εισαγάγει τους μαθητές στη λογική της επίλυσης προβλημάτων. Για την επίλυση προβλημάτων απαιτούνται διάφορες ικανότητες, καθεμία από τις οποίες πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής διδασκαλίας. Μεταξύ αυτών των ικανοτήτων περιλαμβάνεται η επιλογή και κατόπιν η επεξεργασία των κατάλληλων πληροφοριών, με βάση τις οποίες ο μαθητής καταλήγει στην απάντηση μιας ερώτησης ή στην επίλυση ενός προβλήματος. Ως προ-άσκηση αυτής της ικανότητας προβάλλουμε στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού στους μαθητές διάφορες καταστάσεις όπως, για παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση την «ανάγνωση μιας εικόνας», με βάση την οποία επιδιώκουμε την ταχεία μετάβαση των μαθητών από τις οπτικές πληροφορίες στις προφορικές και αντίστροφα. Συνειδητή επιλογή μας αποτελεί η επιδίωξη να θέτουμε τέτοιου είδους ερωτήσεις, η απάντηση στις οποίες να μην προκύπτει αμέσως από τα δεδομένα. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν με μια απλή ανάγνωση των δεδομένων της πραγματικότητας, αλλά απαιτούν επεξεργασία και ταυτόχρονη σύνδεση περισσότερων πληροφοριών από τα δεδομένα.

Από το βιβλίο του δασκάλου.

Δες την παρουσίαση εδώ

...και τώρα εξάσκηση

Share:

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!