Εφημερίδες! Εφημερίδες! (4)

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της Ενότητας 17 οι μαθητές αφού διαβάσουν το ποίημα, συμπληρώνουν τον πίνακα με το κλιτικό παράδειγμα των ουδέτερων ουσιαστικών σε -ο και -ι. Έχει σημασία εδώ να παρατηρήσουν ότι τα συγκεκριμένα ουδέτερα σχηματίζουν όμοια την ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική πτώση στον ενικό και τον πληθυντικό αριθμό. 

Στη συνέχεια τα παιδιά μαθαίνουν να σχηματίζουν τροπικά επιρρήματα σε -α από τα επίθετα.

Τέλος με τις υπόλοιπες δραστηριότητες εξοικειώνονται με την ορθογραφία των ρημάτων σε -ίζω και σε -αίνω

Δες την παρουσίαση

Αφίσες για τα Ρήματα -ίζω και -αίνω

Ώρα για εξάσκηση

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

πλεον δε χρειαζεσαι εγγραφη

Μπορείς να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ το υλικό που ανεβαίνει στο Teach and Fun!